Sevilla

admin 29 Tháng Mười, 2017

Đó là những đội bóng với tiềm lực tài chính chẳng mấy vững vàng nhưng họ sẵn sàng viết nên những câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại. Xưa nay các câu lạc bộ lớn đạt nhiều thành tích của bóng đá Châu Âu điều kiện tiên quyết của họ phải có những […]